Siodłane

Schody siodłowe.
W schodach siodłowych belki policzkowe mają wycięcia schodkowe od góry dostosowane do wymiarów stopni.

 

Narbutt