Parkiety

Przed przystąpieniem do ułożenia warstw- parkietu lub mozaiki- ściany i sufity powinny być otynkowane (jeżeli tego wymagają). Powierzchnia stropu powinna być wyrównana w czasie jego wykonywania.
Do wykonania posadzki (tj. przyklejania deszczułek, płytek lub wykładzin z PVC) można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych instalacyjnych, z wyjątkiem robót tapeciarskich i oraz po wyschnięciu podkładu. Warunek suchości podkładu jest szczególnie ważny i dlatego wilgotność podkładu powinna być sprawdzona przed przystąpieniem do klejenia materiałów posadzkowych z drewna lub z tworzyw sztucznych.
W wypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż powinna być, termin wykonywania posadzki należy przesunąć.

Narbutt